Uzmanlık Alanları / Medikal Çeviriler
Medikal Çeviriler hayati önem taşır. 

Genellikle patent, makale gibi yayınlarda karşılaşılan bu metinler, bilgilerin aktarılması amacı taşıdığından,yine diğer uzmanlık alanlarında olduğu gibi eksiksiz ve doğru olarak tercüme edilmelidir.

Kullanılan terminoloji normal metinlere kıyasla farklı olduğundan, söz konusu metinlerde tercümelerin uzmanlık derecesinde bilgi sahibi tercümanlar tarafından yapılmasına özen göstermekteyiz.