Uzmanlık Alanları / Teknik Çeviriler
Daha çok kullanım kılavuzları, tanıtım broşürleri ve patent metinlerinde öne çıkan teknik metinlerin tercümesi teknik, otomotiv, elektrik-elektronik alanlarında uzman ekibimiz tarafından yürütülmektedir.