Uzmanlık Alanları / Patent Çevirisi
Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. 

Bu hakkı gösteren belgeye de “Patent” denir. 

Buluşu yapılan neredeyse her şey patent koruması kapsamına dahildir. 

Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz.

Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve unvandır.

Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamındadır.

Yukarıda belirtilen nedenler kapsamında patent tercümesi de çok önemlidir. Buluş haklarının tercüme yapılan dilde de aynı hakları kapsaması ve bu nedenle tercümesinin eksiksiz ve doğru bir şekilde büyük önem arz eder. Patra Tercüme olarak  patent çevirisi konusunda iddialıyız.